Gmina Choszczno

Gmina Choszczno wchodzi w skład powiatu choszczeńskiego, będącego częścią województwa zachodniopomorskiego. Przed reformą administracyjną w 1998 roku stanowiła część województwa gorzowskiego. Gmina ma charakter miejsko-wiejski i jest położona w północno-zachodniej części powiatu.

Lokalizacja gminy Choszczno

Gmina Choszczno obejmuje tereny Pojezierza Choszczeńskiego i Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej. Jej granice oplatają rzeki Ina (na północnej granicy) oraz Stara Ina (po południowo-zachodniej stronie gminy). Do ważniejszych i większych rozmiarami akwenów należą jeziora: Stobno, Klukom, Żeńsko, Raduń, Korytkowskie. W sumie jest ich około 30.
Gmina Choszczno ma siedmiu sąsiadów. Są to dwie gminy z powiatu stargardzkiego: Dolice i Suchań, a także pięć gmin z powiatu choszczeńskiego, czyli Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz. Większość terenu gminy to użytki rolne – ok. 70%. Połowa pozostałego obszaru, czyli 15% obszaru gminy, jest zalesiona.
Ogromnym atutem regionu są warunki naturalne, które sprzyjają turystyce i rekreacji. Wyjątkowo bogata fauna i flora, zwłaszcza w okolicach jezior, atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i samochodowe, a także piękne lasy sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek.

Zabytki gminy choszczeńskiej

Jeśli chodzi o cenne konstrukcje architektoniczne, w regionie znajduje się duża liczba zabytkowych kościołów. Znajdziemy je w miejscowościach: Chełpa, Klukom, Kołki, Korytowo, Piasecznik, Raduń, Rzecko, Sławęcin, Smoleń, Stradzewo, Suliszewo, Zamęcin i Zwierzyn.
Ponadto, mamy tu obiekty stworzone jeszcze w czasach średniowiecznych, czego przykładem może być grodzisko wczesnośredniowieczne w Raduniu. Wypada też wyróżnić parki dworskie i pałacowe – w Starym Klukomiu, w Stradzewie, w Radaczewie, w Gleźnie, w Wardyniu. W większości wypadków pochodzą one z XIX wieku. Warto również odwiedzić osiemnastowieczny zespół pałacowo-parkowy w Korytowie.

Godne uwagi są również zabytki Choszczna. W mieście tym można znaleźć kilka bardzo interesujących budowli i innych obiektów architektury.