Jaka będzie najlepsza pamiątka na ślub dla pary?

Goście zaproszeni na ślub bardzo często nie wiedzą, na jakie upominki warto się zdecydować. Najczęściej wręczana jest wtedy gotówka w...

Choszczno

Choszczno, znane w Niemczech jako Arnswalde, jest miastem położonym w południowej części województwa zachodniopomorskiego – około 80 km od Szczecina. Jest ono miastem powiatowym, zlokalizowanym nad jeziorem Kluki, na Pojezierzu Choszczeńskim. Znajduje się tu także siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Przez miasto przepływa rzeka Stobnica.

Historia Choszczna

Po raz pierwszy polska nazwa miasta została wspomniana w 1233 roku, kiedy książę Władysław Odonic nadał okoliczne ziemie cystersom. Najprawdopodobniej miała oznaczać ona miejsce, w którym jest wiele zarośli, chaszczy, itp. Z kolei niemiecka nazwa pojawia się w 1269 r. i ma być związana z tamtejszymi lasami (Arnswalde to po polsku orli las). Przez długi czas miasto zresztą funkcjonowało pod tym drugim mianem, jako że znajdowało się w granicach najpierw Brandenburgii, później Prus, a w końcu Niemiec. Dopiero po wojnie, a dokładniej 7 maja 1946 r., została oficjalnie wprowadzona nazwa Choszczno.

Wiadomo, że początkowo ziemia choszczeńska znajdowała się pod władaniem Piastów i mieszkali tu Słowianie. Dopiero w XIII wieku okolice te zostały włączone do Marchii Brandenburskiej jako Nowa Marchia. W miejscu dzisiejszego miasta początkowo znajdowała się zatem osada słowiańska z grodziskiem. Po przejęciu władzy przez Niemców w jej pobliżu ulokowano na prawie magdeburskim miasto, które w kolejnych wiekach stało się lokalnym centrum gospodarczym i politycznym. Niestety, nie zachował się dokument lokacyjny miasta, który pozwoliłby dokładnie odtworzyć zarówno datę jego założenia, jak i posiadane przywileje.

Miasto początkowo wzorowane było na Tangermünde. Posiadało czworoboczny rynek z odchodzącymi ulicami głównymi oraz poprzecznymi. Był tu też system fortyfikacji, kościół parafialny, cmentarz, ratusz, dom handlowy. Do miasta prowadziły 3 bramy – Wysoka, Młyńska oraz Kamienna. Władzę sprawowała rada miejska oraz dwóch burmistrzów. Choszczno po nadaniu praw miejskich, później potwierdzanych przez kolejnych władców, miało możliwość korzystania z pieczęci i herbu. Najstarsze dokumenty je zawierające pochodzą z czternastego i piętnastego wieku. W okresie tym miasto przechodziło z rąk do rąk. Było między innymi rządzone przez Koronę Czeską, państwo polskie, zakon krzyżacki. Ostatecznie Krzyżacy sprzedali je Brandenburgii, by móc prowadzić wojnę.

Po piętnastym wieku miasto z jednej strony rozwijało się, z drugiej było wielokrotnie niszczone – przez pożary, wojny, a w pierwszej połowie siedemnastego wieku także przez zarazę. Mimo to przetrwało, a z czasem powstały tu też kolejne budynki i instytucje, wśród których można wyróżnić gimnazjum, szkołę elementarną, szkołę gospodarczą, hotel, straż pożarną, a także Muzeum Powiatowe (funkcjonowało od 1926 do 1944 roku). W czasie II wojny światowej znajdował się tu obóz jeniecki (Oflag II B Arnswalde), w którym znalazło się wielu oficerów, w tym Henryk Sucharski, dowódca Westerplatte, Leon Kruczkowski, a także przedstawiciele inteligencji – profesorowie, naukowcy, malarze, literaci.
W 1945 roku, dokładniej mówiąc 23 lutego, miasto zdobyły wojska radzieckie. W wyniku walk zostało zniszczone ponad 80% budynków, w tym stare miasto. Mówiło się nawet, że była to najbardziej zniszczona miejscowość na Pomorzu Zachodnim. Miasto odbudowywano aż do lat sześćdziesiątych. Choszczno po wojnie znalazło się w granicach Polski, a w 1946 r. administracyjnie włączono je w struktury województwa szczecińskiego. Później stało się częścią województwa gorzowskiego, by ostatecznie stać się siedzibą powiatu oraz gminy w województwie zachodniopomorskim.

Kultura i atrakcje turystyczne Choszczna

W mieście działa Klub Garnizonowy, w którym organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym konkursy – turystyczne, plastyczne, recytatorskie, komputerowe. Jest tu teatr dziecięcy, teatr młodzieżowy, zespół tańca oraz kabaret. Klub organizuje między innymi Okręgowy Przegląd Kulturalno-Artystyczny oraz Festiwal Dziecięcych i młodzieżowych Zespołów artystycznych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Działa przy nim biblioteka oraz kort tenisowy i ośrodek wodny. W Choszcznie funkcjonuje także Szkoła Muzyczna I Stopnia, w której organizowany jest Regionalny Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce”.

Pojezierny charakter regionu sprawia, że Choszczno jest znakomitym regionem do turystyki wodnej i wędkarstwa. Oprócz kajakarstwa na okolicznych rzekach, można tu wypożyczyć rowery wodne, a także odpocząć na plaży miejskiej. Wokół jeziora Kluki, nad którym miasto jest położone, znajduje się dziesięciokilometrowa promenada. Sporym atutem miasta są tereny zielone, lasy i parki, w tym również wiekowe pomniki przyrody.

Zabytki Choszczna

Ze względu na długą historię i pomimo zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej Choszczno jest miastem, w którym wciąż znajdziemy wiele śladów przeszłości i zabytkowych obiektów. Do najważniejszych należą:

 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – gotycki kościół parafialny z czternastego wieku z unikalną, ceramiczną płaskorzeźbą przedstawiającą rodowód Jezusa, nazywaną Drzewem Jessego, a także z sanktuarium maryjnym
 • tereny Starego Miasta wraz z rynkiem staromiejskim odbudowanym po II wojnie światowej, a także kamienice i inne budynki mieszkalne
 • mury obronne oraz inne elementy obwarowań miasta – ze szczególnym uwzględnieniem fragmentów murów północnego, południowego i zachodniego, a także barbakanu Bramy Kamiennej
 • zabytkowe budynki szpitalne z początków XX wieku
 • dworzec kolejowy z XIX wieku
 • budynki gazowni, młyna gospodarczego, spichlerza z XIX wieku
 • wieża ciśnień przy ul. Niedziałkowskiego, która została wybudowana w początkach XX wieku
 • pomnik przyrody lipa Siedmiu Braci, nazywana także lipą Czarneckiego
 • cmentarz żydowski
 • pomniki upamiętniające odbicie miasta oraz upamiętniające jeńców oflagu Arsnwalde
 • Pomnik Zwycięstwa
 • Wał Piastowski
 • drewniana rzeźba Choszcza, mającego być założycielem miasta